” اگر جامعه در فقر علمی بماند خود ما مقصر هستیم. ”
از نخستین روز آشنایی خود با این سازمان، به عنوان عضوی از این خانواده بزرگ، به آن بالیده‌ام و باور دارم که همراهی نیکوکاران گرامی، داوطلبان، کارکنان، بنگاه‌های اقتصادی و متخصصان است که کمک می‌کند تا فرهیختگان ماندگار بتواند برترین جایگاه را در بین سازمان‌های مردم‌نهاد کسب کرده و در هر یک از حوزه‌های فعالیت خود نیز یکی از برترین‌ها باشد.
حال که در جایگاه مدیرعامل این سازمان قرار گرفته‌ام با افتخار تلاش می‌کنم تا فعالیت این سازمان مردم‌نهاد براى حمایت از نخبگان، مسیر رو به توسعه را در پیش گیرد تا همان‌گونه که در بیانیه چشم‌انداز نیز آمده است، فرهیختگان ماندگار همواره به عنوان یک سازمان متعالی در کشور شناخته خواهد شد. تنها با همراهی همیشگی شما اعضاى خانواده بزرگ فرهیختگان ماندگار است که ادامه این مسیر تا رساندن نخبگان به اهدافشان ممکن می‌شود.
با احترام
مهران دهقانی مبارکه – مدیر عامل