بسمه تعالی
پیرو آموزه های دینی و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت در باب امور خیریه و نیز اهمیت علم و دانش در دین مبین اسلام، بر آن شدیم تا با یاری خیرین و دلسوزان، سازمان مردم نهاد با رویکرد حمایت از استعدادهای درخشان، مبدعان و مخترعان علمی و نیز یاری نخبگان علمی با توان کم، تاسیس کنیم و در راه اعتلای میهن عزیزمان و درخشیدن نام میهن بر قله های افتخارات بین المللی قدمی هر چند کوچک و ناچیز برداشته باشیم.
باشد که با همدلی هم میهنان، خیرین و یاوران این مجموعه قدمی در خدمت به خلق برداریم که “عبادت به جز خدمت خلق نیست”.
رحمت اله دهقانی مبارکه
بناینگذار و رییس هیات مدیره