سازمان مردم نهاد حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان با نام اختصاری فرهیختگان ماندگار در سال ۱۴۰۰ با شماره ۲۷۲ به ثبت رسید.
ایده اولیه تاسیس فرهیختگان ماندگار توسط رحمت اله دهقانی (بنیان‌گذار فرهیختگان ماندگار) با آگاهی از مشکلات افراد نخبه و مستعد برای تحصیل وپیشروی در علم در میهن صورت گرفت. از همان ابتدا با گردهم آمدن گروهی از خیران داوطلب فعالیت فرهیختگان ماندگار انجام می‌گرفت. همزمان با فعالیت‌های خیرخواهانه مقدمات ثبت فرهیختگان ماندگار از سال ۱۳۹۹ آغاز شد. بنیانگذار اولیه براین باور بودند که یک نفر نمی‌تواند تنها با اتکا به خود و یا گروه محدودی از یاواران این راه را طی کند بنابراین در سال ۱۴۰۰ فرهیختگان ماندگار به ثبت رسید تا از امکانات خیرخواهانه گروه وسیع‌تری برای حمایت همه جانبه از نخبگان و استعدادهای درخشان بهره گرفته شود و دامنه حمایت ها در سطح ایران گسترش یابد.
نام اختصاری فرهیختگان ماندگار برگرفته از نوع فعالیت این سازمان می‌باشد (سازمان مردم نهاد حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان) و لوگوی فرهیختگان ماندگار از یک دست است نماد حمایت و پشتیبانی است و برروی آن یک کلاه که نماد پیشرفت در علم و تخصص می باشد و همچنین برگ آن نماد رشد، شکوفایی، بالندگی، حیات و زندگی است.
فرهیختگان ماندگار از همان ابتدا با حمایت بنیانگذار و نیت خیرخواهانه ایشان اداره می‌گردید تا زمانی که به ثبت رسید و پبا کمک تمام افرادی که در این موضوع خیرخواهانه کمک کنند انشاالله اداره می گردد.
فرهیختگان ماندگار همواره با هدف حفظ منزلت انسانی در تلاش است که تمامی افراد مستعد و نخبه را برای رسیدن به اهداف میهن یاری نماید و از هیچ خدمتی دریغ نکند.
فرهیختگان ماندگار :
فعالیت فرهیختگان ماندگار، انجام امور خیریه در زمینه‌های حمایتی، پژوهشی، خدماتی، رفاهی و به خصوص در جهت حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان می‌باشد. فرهیختگان ماندگار تبلوری از ایفایی نقش مشارکت مردمی در جامعه است که در بخش اول اساسی‌ترین شعار فرهیختگان ماندگار یعنی ” حمایت از نخبگان تضمین آینده میهن” بر آن تصریح شده است.
فرهیختگان ماندگار در رسیدن به اهداف خود از اساتید، هیات های علمی، پزوهشگران، ارگانهای دولتی، غیر دولتی و عمومی بهره خواهد برد.