فرهیختگان ماندگار حامی استوار نخبگانی است که استعداد دارند اما امکانات ندارد. در سایه این حمایت، نخبگان می‌توانند با نگرانی کمتر، تنها به پژوهش خود فکر کنند و شادمانه‌تر فرآیند پژوهش را طی نموده و آرزوهای خود را از رسیدن به هدف در آینده تغییر دهند.
در سایه حمایت فرهیختگان ماندگار، هیچ نخبه ای در مسیر پژوهش خود تنها نخواهد بود و در تمام مسیراز همه حمایت‌های لازم به‌طور یکسان برخوردار خواهد شد. در سایه آموزش و اطلاع‌رسانی این سازمان، نخبگان شناسایی شده و از خروج آنها از میهن جلوگیری خواهد شد.
فرهیختگان ماندگار به عنوان یک سازمان متعالی در آینده شناخته خواهد شد. فرهیختگان ماندگار بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی دارای برترین جایگاه در بین سازمان‌های مردم‌نهاد خواهد شد و در هر یک از حوزه‌های فعالیت خود نیز یکی از برترین‌ها خواهد بود.